Inomhustäckning är ett ämne som påverkar oss alla mer eller

mindre - oftast tänker vi på mobiltäckning i ett kontor eller på

offentliga platser.

Med det ska även fungera när du åker tåg och bil i tunnlar.

 

Idag förväntar vi oss att mobiltäckning finns överallt, men

tyvärr är det inte så i verkligheten.

Det kan t.ex. vara en källare i ett kontorshus eller hus som har ett

"yttre skal" som inte släpper in frekvenssignalerna utifrån.

Det finns flera lösningar att se till att inomhustäckningen är bra.

 

Vi på RFC har kontiuerlig dialog med operatörerna för att

försäkra att installationen och inställningen av ett system för

inomhustäckning både ger både täckning till användarna och

acceptans från operatören.

 

Oavsett om det rör sig om enkel mobiltäckning på ett kontor

eller ett avancerat system i en tunnel så kan vi på RF Coverage

hjälpa er med en helhetslösning.

Ett vanligt sätt är att installera ett lokalt antennnät i den fastighet

där inomhustäckningen behövs och installera en repeater

(förstärkare).

REPEATER

 

ANTENNSYSTEM

 

TILLSTÅND & INSTÄLLNINGAR

 

 

Copyright © 2013. RF Coverage AB. All Rights Reserved