RF Coverage AB (RFC) är ett svenskbaserat

företag som med mycket hög kompetens designar,

installerar/driftsätter samt underhåller täcknings-

lösningar på den Nordiska marknaden.

Vi arbetar bl.a. med standarder som GSM, EDGE,

UMTS, TETRA/RAKEL, GSM-R, LTE och komradio.

Likaså är vi en neutral aktör - d v s vi arbetar med

flera leverantörer av hårdvara som enligt oss håller

måttet.

 

 

Oavsett om ni har ett täckningsbehov i en kontors-

lokal, undermark utrymmen, tåg eller tunnlar så kan

vi på RFC hjälpa er.

 

Unik kompetens, bra referenser samt fokus på kvalitet gör

oss till en trygg helhetsleverantör.

 

Vi på RFC har kompetens från avancerad design till stabil

installation och driftsättning - detta för att säkra

helhetskvaliteten på våra leveranser och system.

 

UNIK KOMPETENS!

RF Coverage AB har en unik uppsättning

av kompetens genom sina medarbetare

och samarbetspartners.

REFERENSER

Även om vi är ett ungt företag så

har vi bra referenser på begäran.

KVALITET

På RF Coverage AB är kvalitet en

mycket viktig del av vårt kundfokus.

Vi tummar inte på kvalitet och drift-

säkerheten i våra arbeten - aldrig!

 

Copyright © 2013. RF Coverage AB. All Rights Reserved