Design

 

Oavsett om det är ett litet GSM system för

inomhustäckning i en fastighet eller om det är en

mycket avancerad tunnellösning som ska designas

kan RFC ta helhetsansvar.

Det är under systemdesignen som den breda

kompetensen på våra medarbetare används.

 

Komplexa RF täckningslösningar behöver inte bli

komplexa med genomtänkt design.

Detta samtidigt som designen ska ta hänsyn till

kringliggande system och framtida behov.

 

 

 

 

Copyright © 2013. RF Coverage AB. All Rights Reserved