Förstudie

 

Många gånger vill man som beställare, ägare,

förvaltare eller användare i förväg veta vilka

förutsättningar och lösningalternativ som finns

för att bygga inomhustäckning.

Dels vad som kan göras, dels vad som bör göras

samt vad förändringar och installationer kostar.

 

Vi på RF Coverage AB arbetar ofta med förstudier

som genererar en överskådlig rapport på när, var

och hur.

En förstudie ger en bra helhetsbild inför beslutet om

att investera i ett system för inomhustäckning.

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. RF Coverage AB. All Rights Reserved