Installation

 

Efter fastställd systemdesign påbörjas installations-

och driftsättningsarbetet.

Många tror att installationen är enkel och oviktig

– vi på RFC tror precis tvärtom.

Det är installationen med alla dess parametrar som

slutligen gör lösningen bra eller dålig. Kabel och

antenner ska dras och monteras rätt för många års

drift.

För att få ut optimal inomhustäckning av systemet

ska det driftsättas enligt de parametrar som system-

design och krav säger.

 

 

 

 

Sedan vet vi av erfarenhet att allt går inte att

beskriva på papper då mycket av installation-

kunskapen sitter i den medarbetare som utför

arbetet.

Slutligen ska allt dokumenteras så underhåll,

uppdateringar och/eller kompletteringar lätt kan

genomföras.

 

 

Copyright © 2013. RF Coverage AB. All Rights Reserved